Czy mentoring w branży hotelarskiej przyczynia się do podnoszenia umiejętności młodszego managera i zrekompensowania niedoborów fachowców?

Czy mentoring w branży hotelarskiej przyczynia się do podnoszenia umiejętności młodszego managera i zrekompensowania niedoborów fachowców? Z powodu COVID-19 branża hotelarska straciła wielu profesjonalnych menedżerów. Wykwalifikowani ludzie, którzy byli w stanie znaleźć alternatywną pracę w tym trudnym okresie, dzisiaj nie chcą powrotu do branży hotelarskiej. W rezultacie trudno jest znaleźć odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora […]

Po co w ogóle hotelowi budżet?

Po co w ogóle hotelowi budżet? Aby odnieść sukces w biznesie, każda firma musi stworzyć biznesplan, który stanowi podstawę decyzji zarządczych. Na podstawie biznesplanu firma definiuje cele biznesowe, przygląda się ryzyku oraz rozwija działania biznesowe, które prowadzą do realizacji wyznaczonych celów. Wszystkie te działania są przeliczane na liczby i rejestrowane w planie finansowym zwanym również […]