Audyt działalności hotelu

Audyt działalności hotelu realizowany przez niezależny zespół, bez z góry przyjętych wyobrażeń i poglądów na temat obiektu lub rynku. Przynosi on korzyści zarówno operatorowi hotelu, jak i jego inwestorom. Diagnoza będąca wynikiem audytu jest wykorzystana do zidentyfikowania obszarów podlegających potrzebie zmiany lub optymalizacji, na których zespół zarządzający powinien skoncentrować swoją uwagę i często ujawnia możliwości zwiększenia zysków.

Podstawowe usługi obejmują:

 • analiza i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności (KPI) hotelu,
 • tajemniczy gość,
 • określenie stanu rzeczywistego procesów operacyjnych względem ustalonych standardów (SOP),
 • weryfikacja aktualnej polityki sprzedaży w działach Rezerwacji i Sprzedaży,
 • ocena procedur obrotu gotówką i księgowania w punktach sprzedaży (POS),
 • analiza aktualnej polityki zarządzania przychodami,
 • analiza działań i wyników marketingowych,
 • ocena jakości procesów operacyjnych, produktów i usług,
 • weryfikacja procedur BHP i HACCP,
 • efektywność procesów zaopatrzenia i zakupów,
 • ocena skuteczności procesów kontroli kosztów.