Zarządzanie hotelem

Posiadamy rozległą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu hotelami zdobyte podczas pracy dla renomowanych międzynarodowych firm hotelarskich. Zarządzając hotelem nadzorujemy i koordynujemy wszystkie aspekty zarządzania zgodnie z misją firmy i ustalonymi standardami jakości.

Oferujemy usługi zarządzania hotelem w procesie pre-openingu, okresie przejściowym lub w okresie wymaganego zastępstwa.

PODSTAWOWE USŁUGI OBEJMUJĄ:

  • nadzorowanie działalności hotelu i skupienie się na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) hotelu w celu maksymalizacji wyników finansowych i zwrotu z inwestycji właścicieli,
  • przekazywanie odpowiednim interesariuszom rocznego planu biznesowego zawierającego strategie sprzedaży i marketingu oraz zabudżetowany rachunek zysków i strat,
  • ustalanie celów i zadań dla całego zespołu zarządzającego wraz z określeniem obszarów odpowiedzialności za ich osiągnięcie,
  • wsparcie zespołu zarządzającego w osiąganiu wyznaczonych celów i podejmowaniu strategicznych decyzji operacyjnych.