Zarządzanie aktywami

Reprezentowanie interesu właścicieli poprzez postrzeganie hotelu jako aktywa dla zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji w całym cyklu jego życia i zwiększenie jego wartości, to główny zakres zadań Menedżera ds. Aktywów Hotelu. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niepotrzebne stanowisko, zwłaszcza tam, gdzie hotel prowadzą firmy zarządzające. Dość często jednak interesy obu stron nie są zbieżne. Operatorzy hotelowi skupiają się na ochronie standardów swojej marki oraz rozwoju sieci i skali, podczas gdy właściciele troszczą się o swoje nieruchomości. Tam, gdzie występuje brak równowagi w wiedzy i doświadczeniach dotyczących prowadzenia hotelu, pojawia się potencjalny problem. Dlatego zaleca się, aby właściciele zrównoważyli brak doświadczenia, zatrudniając profesjonalnego Menedżera ds. Aktywów Hotelu.

Główne zadania Menedżera ds. Aktywów Hotelu:

  • regularne przeprowadzanie analiz i interpretacji przychodów, generatorów popytu, sprawozdań finansowych i danych zarządczych w celu oceny wyników hotelu oraz, w razie potrzeby, opracowywanie krótko- i długoterminowych strategii w celu ich poprawy,
  • przeprowadzanie kontroli nieruchomości,  wyrywkowych audytów czystości, poziomu świadczonych usług i technicznego stanu utrzymania obiektu,
  • przygotowywanie i dostarczanie standardowych raportów rynkowych i operacyjnych tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych oraz zapewnienie, że są one dokładne i terminowe,
  • stosowanie analiz porównawczych i danych w nich zawartych w celu poprawy wyników operacyjnych przy zastosowaniu najlepszych praktyk,
  • weryfikacja bieżących informacji demograficznych oraz zmiany popytu i podaży, które mają wpływ na wyniki i pozycjonowanie hotelu,
  • upewnienie się, że umowa o zarządzanie i pozostałe kontrakty są przestrzegane,
  • przeglądanie i analizowanie raportów kwartalnych i rocznych budżetów operacyjnych, a także wsparcie zespołu finansowego i księgowego w zakresie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
  • udział wraz z zespołem zarządzającym w opracowywaniu planów strategicznych hotelu,
  • prowadzenie dokumentacji i bieżące zaangażowanie w celu zapewnienia wydajności przydzielonych aktywów i/lub portfolio.