Sprawny onboarding nowego pracownika w czasach wszechobecnej technologii.

Czym jest sprawny onboarding nowego pracownika i jak jego jakość wpływa na długofalową współpracę, publikacji powstało już bez liku. 

Każdy, kto sam doświadczył procesu wdrożenia w nowym miejscu pracy, wie jak bardzo jego jakość wpływa na to czy jako nowi członkowie zespołu czujemy się traktowani poważnie i czy obietnice rzetelnych szkoleń wdrożeniowych z etapu rekrutacji to tylko slogan, czy rzeczywista część kultury organizacyjnej.

Pamiętam każdy pierwszy miesiąc mojej pracy w nowym hotelu (a było ich w sumie 7).

A że co hotel, to obyczaj, w każdym z nich onboarding nowego pracownika wyglądał inaczej.

Można doświadczyć różnych sposobów na wdrożenie nowego pracownika. 

Od 2-dniowych szkoleń wstępnych, podczas których management opowiadał nowym pracownikom zebranym w sali o misji, celach, wartościach, regulaminie organizacji, zasadach bezpieczeństwa etc., po których rozpoczynało się szkolenie stanowiskowe w dedykowanym dziale, 

aż po …

program szkoleń wstępnych z kategorii „free style” i naukę wszystkiego „w boju” przy wsparciu kolegów z działu, którzy nie zawsze mogli lub też chcieli z pełnym entuzjazmem angażować swój czas w nauczanie „nowego” i odpowiadanie na miliony — z ich punktu widzenia oczywistych pytań. 

Bez względu na formę wdrożenia, jedno było niezmienne – pragnienie, aby jak najszybciej czuć się na swoim stanowisku w pełni samodzielnym i „użytecznym”.

Szczególnie jeśli pracuje się front of house – czyli w bezpośrednim kontakcie z gośćmi. Nic to bowiem fajnego, kiedy na zadanie przez gościa pytanie musisz odpowiedzieć „nie wiem, dopiero się uczę”.

Nie da się ukryć, że wdrożenie każdego nowego pracownika to realny i policzalny koszt.

Tradycyjny proces szkolenia 1:1 to koszt nawet podwójny, bo zarówno trenera, jak i pracownika:

 – trener poświęca czas na przeprowadzenie szkolenia, co oznacza, że nie może równolegle w pełnym wymiarze wykonywać swoich obowiązków; 

 – nowy pracownik, który dopiero się uczy, nie jest w stanie efektywnie pracować samodzielnie do momentu, kiedy nie będzie czuł się pewnie.

Jednym z rozwiązań, które pozwala na usprawnienie procesu szkolenia wdrożeniowego w hotelach, jest wykorzystanie mobilnej platformy szkoleniowej. 

Taka platforma może zawierać video instrukcje i materiały szkoleniowe, które są łatwe w użyciu i dostępne dla każdego pracownika w dowolnym miejscu i czasie.

Zaletą takiej platformy jest to, że pozwala hotelowi na znaczne oszczędności czasu i kosztów związanych ze szkoleniem każdego nowego pracownika. 

Mobilna baza szkoleniowa może również zawierać quizy i testy, które pozwalają na ocenę postępu w nauce. Dzięki temu można łatwo monitorować proces wdrożenia i upewnić się, że nowy pracownik przyswoił niezbędne umiejętności i wiedzę.

Korzystanie z mobilnej platformy szkoleniowej powoduje, że RAZ zbudowana baza wiedzy powtarzalnie służy każdemu nowemu członkowi zespołu, co skutecznie usprawnia proces onboardingu, optymalizuje jego koszty, a dodatkowo wpływa na komfort pracy doświadczonych członków zespołu, którzy dzięki narzędziom angażują mniej swojego czasu w szkolenie nowej kadry, a tym samym mogą lepiej skupić się na swoich obowiązkach.

Jeśli i w Twoim hotelu widzisz przestrzeń do usprawnienia i automatyzacji procesu onboardingu pracowników, zajrzyj na Stronę Platformy SOPit15 i porozmawiajmy!

Autor Izabela Plucińska — Dalnodar