Pre-opening hotelu

Proces otwarcia hotelu to złożony projekt, który wymaga zaangażowania wykwalifikowanych uczestników. Bez względu na wielkość hotelu istnieją pewne etapy i procedury, których należy przestrzegać i je wdrożyć, aby osiągnąć jak najlepszy wynik na każdym etapie realizacji projektu. Wszelkie opóźnienia spowodowane złym planowaniem mają negatywny wpływ na płynność finansową firmy i opinię publiczną.

Podstawowe usługi obejmują:

  • przygotowanie budżetu operacyjnego w fazie pre -openingu hotelu, który odzwierciedla wydatki związane z działaniami operacyjnymi niezbędnymi do przygotowania hotelu do otwarcia,
  • przygotowanie planu aktywności wymaganych w fazie pre-openingu hotelu i listy kontrolnej kamieni milowych,
  • wspieranie zespołu zarządzającego wyegzekwowaniu ustalonych terminów i opracowywaniu  strategii oraz planów awaryjnych,
  • sporządzenie listy zakupów sprzętu operacyjnego (lista OSE) z odpowiednim naciskiem na ilości, koszty i terminy dostaw,
  • wsparcie i doradztwo zespołu zarządzającego hotelem, dla zapewnienia otwarcia hotelu w ustalonym terminie,
  • proces post-opening, który obejmuje: analizę opinii gości, walidację wdrożonych procesów, kluczowych wskaźników wydajności (KPI)hotelu, analizę kosztów operacyjnych oraz sporządzenie wykazu drobnych usterek wykończeniowych.