Zarządzanie finansami

Hotelarze odnoszący największe sukcesy kierują się kluczowymi zasadami w zarządzaniu finansami, aby umożliwić rentowność zarządzanych obiektów. W tym zakresie wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie do tworzenia szczegółowych raportów finansowych, które pozwalają na bieżące audyty i tworzenie struktury, która dostarcza zespołom zarządzającym niezbędnych danych i informacji w zakresie kondycji finansowej hotelu oraz rachunku zysków i strat.

Podstawowe usługi obejmują:

  • biznesplan – studium wykonalności projektu hotelowego,
  • roczny biznesplan (budżet) przygotowany w standardzie USALI,
  • standardowe raporty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności hotelu (KPI),
  • analizy i kontrola kosztów (dla gastronomii, pionu hotelowego, działu technicznego),
  • analiza progu rentowności wydarzeń (imprezy, konferencje),
  • analiza menu engineering,
  • analiza kosztów zatrudnienia i wydajności personelu,
  • analiza kosztów zaopatrzenia i zakupów.