loading

Studio-Alpina

StudioAlpina

ZARZĄDZANIE HOTELEM- ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Mam doświadczenie na stanowisku Dyrektora Generalnego hotelu, a specjalistyczną wiedzę na temat tego, jak z powodzeniem prowadzić biznes w branży hotelarskiej nabyłem poprzez coaching i mentoring pracując dla międzynarodowych sieci hoteli.

Jako Dyrektor Generalny nadzoruję wszystkie aspekty zarządzania nieruchomością zgodnie z misją firmy i wypracowanymi standardami jakości.

Oferuję swoje usługi w siedzibie danego hotelu, a także w środowisku klastrowym, zarówno jako tymczasowy Dyrektor Generalny stanowiący wsparcie dla dotychczasowego personelu, jak również jako Dyrektor Generalny wyznaczony na dłuższy czas.

Usługi związane z zarządzaniem aktywami są skierowane do tych właścicieli i inwestorów, którzy nie są zaznajomieni ze specyfiką prowadzenia hotelu i związanymi z tym kwestiami finansowymi, jak również do tych, którzy nie chcą angażować się w kompleksowe, codzienne prowadzenie obiektu hotelowego.

W zarządzaniu hotelem postrzegam go jako aktywa generujące przychody. Patrząc na hotel z tej perspektywy dążę do osiągnięcia jak największego zwrotu z inwestycji w trakcie całego cyklu jego użytkowania oraz do zwiększenia jego wartości.