loading

Studio-Alpina

StudioAlpina

OCENA DZIAŁALNOŚCI OPERACJYNEJ HOTELI

Z kilku powodów może okazać się niezbędny audyt. Najczęstszym z nich jest osiągnięcie wyników niższych od oczekiwań. Moje hasło brzmi: „jeśli nie można czegoś zmierzyć, to nie można tego ulepszyć”.

Podstawowe usługi obejmują:

- Analizę i badanie porównawcze Kluczowych Wskaźników Efektywności Hotelu
- Badanie poziomu obsługi jako tajemniczy klient
- Porównanie aktualnego stanu z określaną Standardową Procedurą Operacyjną
- Rezerwacje hotelowe i sprzedaż
- Obsługę gotówkową i punkty sprzedaży
- Ocenę sprzedaży i zarządzania przychodami
- Analizę wydajności marketingowej
- Analizę procesów operacyjnych
- Kontrolę jakości
- BHP
- Efektywność usług związanych z zamówieniami i zakupami