loading

Studio-Alpina

StudioAlpina

PRE-OPENING HOTELU I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Otworzenie hotelu to złożony projekt, który wymaga wysokich kwalifikacji osób w nim uczestniczących. Niezależnie od wielkości hotelu, istnieją pewne etapy i procedury, których należy przestrzegać i które trzeba wdrożyć. Są one kluczowe dla osiągnięcia jak najlepsze wyników na każdym z etapów.
Ponieważ jest to projekt, w który bezpośrednio zaangażowanych jest wiele osób, ważnym jest, by uważanie zaplanować wszystkie kroki i mieć pewność, że wszelkie wymogi zostały spełnione. W strategii należy wziąć po uwagę wszystkie aspekty i potencjalne ryzyka. W trakcie swojej karierymiałem przywilej bycia osobą całkowicie odpowiedzialną za otwarcie hotelu lub stanowiłem część zespołu odpowiadającego za fazę poprzedzającą otwarcie kilku projektów w Polsce. Ostatnim był Hotel Saltic Resort & SPA w Grzybowie, a najbardziej prestiżowym - WESTIN Warsaw.

Podstawowe usługi obejmują:

Przygotowanie budżetu operacyjnego dla etapupoprzedzającego otwarcie. Odzwierciadla on przewidywane wydatki związane z działaniami operacyjnymi potrzebnymi, by przygotować hotel na otwarcie.

Kwestie związane z zatrudnieniem kadry kierowniczej i jej relokacją

Rekrutacja personelu i szkolenia

Tymczasowa przestrzeń biurowa i sprzęt

Sprzedaż, marketing i kreowanie wizerunku

Weryfikacja oraz, jeśli to konieczne, aktualizacja oryginalnego biznes planu skupiającego się na sprzedaży, marketingu i strategiach związanych z zarządzaniem przychodami

Przygotowanie i weryfikacja budżetu projektu. Aspekt ten zazwyczaj obejmuje bieżące zaopatrzeniei wyposażenie, technologię,z uwzględnieniem aspektów ilościowych, koszów, a także terminów dostaw.

Przygotowanie wspólnie z kadrą kierowniczą budżetu na pierwszy rok działania hotelu. Najczęściej wymaga się d dyrektora przygotowania takiego budżetu, zwanego „rozruchowym” lub „częściowym” na 60 do 90 dni przed datą otwarcia hotelu. Określa on wzajemne oczekiwania właściciela i kadry kierowniczej na początkowy okres eksploatacji obiektu. Istotnym jest, by kluczowe założenia budżetu były zgodne z celami inwestycyjnymi.

Zarządzanie projektem.

Określenie działalności hotelu w fazie poprzedzającej otwarcie i przygotowanie listy kamieni milowych do zrealizowania

Kontrola zaopatrzenia projektu

Nadzór na pracami budowlanymi

Zarządzanie wydatkami w ramach ustalonego budżetu i zgodnie z obowiązującymi terminami

Doradzanie inwestorowi w zakresie rysunków architektonicznych i kwestii związanych z umeblowaniem, dekoracją i wyposażeniem wnętrz

Wybór kandydatów na kluczowe stanowiska kierownicze w hotelu (zazwyczaj są to takie stanowiska, jak: Dyrektor hotelu, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Dyrektor ds. przychodów, Kontroler finansowy, Dyrektor ds. kadrowych i Szef kuchni).

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za przygotowanie Standardowej Procedury Operacyjnej Hotelu

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za otwarcie hotelu w wyznaczonym terminie.

Przygotowanie oceny po otwarciu obiektu (zawierającej informacje takie jak uwagi gości, zasadność wdrożonych procesów, Kluczowy Wskaźnik Efektywności Hotelu, koszty operacyjne, lista zadań do zrealizowania)